كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1394/6/15 یکشنبه

    

نام کاربری اساتید محترم جهت ورود به سامانه سهبا "شماره استادی مندرج در سیستم گلستان" و رمز عبور "شماره ملی" می باشد.
آن دسته از اساتید که برای اولین بار با دانشگاه پیام نور مرکز کرج همکاری دارند می توانند جهت دریافت شماره استادی به کارشناس مربوطه در واحد برنامه ریزی مراجعه نمایند.

 

 


 

ارتباط با واحد برنامه ریزی

رد

نام کارشناس

رشته های مرتبط

شماره تماس

1

آقای ابراهیم  هلالی

مدیر برنامه ریزی

02635741010

2

آقای

مسئول اجرای کلاسها

02635741171

3

آقای اشکوریان

کارگزینی اساتید

02635741169

4

آقای ضیایی

مقطع کارشناسی: مدیریت ، حسابداری، علوم سیاسی، تاریخ،دروس عمومی، اقتصاد

02635741166

5

خانم خان محمدی

مقطع کارشناسی: زیست شناسی ، زمین شناسی ، علوم تربیتی ، روانشناسی،جغرافیا، ادبیات ، علوم اجتماعی ، فیزیک

02635741167

6

خانم غفوری

مقطع کارشناسی: شیمی ، کشاورزی

02635741165

7

خانم کریمیان

مقطع کارشناسی: مهندسی های عمران ، خودرو ، شیمی، مکانیک، برق، پزشکی،کامپیوتر

02635741172

8

خانم زارعی

مقطع کارشناسی :ریاضی ، آمار ، حقوق ، الهیات

02635741170

9

خانم شفاعت

مقطع کارشناسی ارشد: مدیریت، نهج البلاغه، ادبیات، تربیت بدنی (کارشناسی ) مرمت، هنر، روانشناسی، اقتصاد، حقوق علوم تربیتی،

02635741164

کانال برنامه ریزی در پیام رسان سروش : @ karajpnubarnamehrizi

بيشتر